Contabil sef

 

Candidatul Ideal

  • Studii superioare;
  • Experienta minim 5 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile;
  • Cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil;
  • Cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil;
  • Capacitate de organizare si conducere a activitatii departamentului;
 • Capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;

Descrierea jobului

- Inregistreaza si urmareste inregistrarea corecta si la timp in contabilitate, a documentelor contabile;
- Asigura intocmirea si arhivarea documentelor justificative si a registrelor contabile, conform legislatiei in vigoare;
- Verifica corectitudinea inregistrarilor contabile, urmareste rulajele si soldurile conturilor contabile din balanta de verificare;
- Efectueaza plati bancare prin intermediul aplicatiilor bancare;
- Tine evidenta instrumentelor de plata, a furnizorilor si clientilor;
- Intocmeste, impreuna cu Directorului Economic, declaratiile lunare, situatiile financiare anuale, alte raportari financiar contabile;
- Urmareste permanent legislatia din domeniul financiar-contabil si asigura respectarea acesteia;
- Participa, impreuna cu Directorul Economic, la intocmirea procedurilor interne si urmareste respectarea acestora;
- Intocmeste situatiile financiare solicitate de institutiile bancare si de leasing;
- Organizeaza si intocmeste documentatia necesara inventarului anual al societatii;

Beneficii oferite:
- Salarizare atractiva NET 1000-1100 Euro/luna;
- Bonuri de masa si decontare transport;
- Prime de Sarbatori Legale;
- Alte beneficii care vor fi discutate la interviu.