CertificĂri

Calitatea lucrărilor este asigurată în paralel cu preocuparea pentru protecția mediului și pentru sănătatea și securitatea în muncă, societatea având implementat și certificat "Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu și Sănătate și Securitate în Muncă" conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 , SR ISO 45001:2018