Grupul Diferit

Grupul DIFERIT este alcătuit din societăți cu specializări distincte:

DIFERIT - execuție lucrări drumuri și poduri

ECO DIF SOLUTION - producție mixturi asfaltice, betoane și prefabricate

ASPHADIF - Mecanizare în construcții, atelier reparații mașini și utilaje, ITP

DIFERIT AG - antrepriza generală în construcții